Gratis frakt over 500 kr   |   Rask levering   |   Sikker betaling   |   Norsk design

BETINGELSER OG VILKÅR

http://www.forbrukerombudet.no/asset/3215/1/3215_1.pdf

GENERELT: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerskjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. 

AVTALEN
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindene lovgivning. 

PARTENE
Selger
Firmanavn: Designparken AS
Kontaktadresse: Vestaveien 25, 1476 RASTA
E-post: post@designparken.com 
Telefon: 932 45 197
Organisasjonsnr: 914903130

Kjøper er personen som foretar bestillingen.

PRISER
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er oppgitt i NOK og inkluderer moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Fraktkostnader blir oppgitt i handlekurven. DESIGNPARKEN reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

AVTALEINNGÅELSE
Kjøper du produkter av DESIGNPARKEN er avtalen bindende ved bestilling av varen. En part er allikevel ikke bundet av avtalen dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet eller bestillingen, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

ORDREBEKREFTELSE
Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

BETALING
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Derson kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Hos oss kan du betale med VIPPS, Klarna Faktura, Visa og MasterCard. Transaksjonen vil ikke bli gjennomført før varen er sendt fra oss. Vi benytter 3D-Secure betalingsløsning som er verifisert av Visa og MasterCard og all informasjon foregår mellom deg og din bank. Vi registrerer ALDRI personlige opplysninger om din transaksjon. Det koster ingenting å bruke Klarna Checkout Les mer her.

LEVERING
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren leverer varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen leveres hos kjøperen med mindre annet særskilt avtalt mellom partene.

RISIKOEN FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

REKLAMASJONER

ANGRERETT BEDRIFTSKUNDE
Kjøperen kan angre kjøpet av varen før en bestilling er igangsatt. Kjøpet kan heves innen 24 timer – eller frem til bekreftelse på ordre har blitt sendt ut, men begrenses til angrerett før iverksatt ordre. Dette er på grunn av at vi produserer opp større kvanta på bestilling (eks ved forhandlerordre) og ikke har systemer for å sitte på ekstra lager ved angrekjøp. Vi kan derfor ikke ta i mot returer fra bedriftskunder med forhandlerpris.

ANGRERETT PRIVATKUNDE
Som kunde har du angrerett på kjøp av produkter hos DESIGNPARKEN. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen selv om det ikke er noen feil eller mangel ved den, og selv om den ikke er levert. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten må du senest gi beskjed innen 14 dager etter mottatt vare. Meldingen bør skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Dette gjøres ved å fylle ut angrerettskjema som ligger i linken under her. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema, enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktet, utvides angrefristen til tre måneder.

Angrefristen begynner å løpe:
– Ved kjøp av enkeltstående varer vil andrefristen løpe fra dagen etter varen er mottatt.

Dersom du velger å benytte deg av angreretten skal produktet sendes tilbake til DESIGNPARKEN i den stand du mottok det. Kostnader i forbindelse med returforsendelse må dekkes av kjøper. Kjøper har selv ansvar for at produktet er forsvarlig pakket for returtransport i DESIGNPARKEN originalemballasje.

Link til angrerettskjema finner du her:
http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1096

Les mer om angrerett på forbrukerrådet:
http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/angre-+og+bytterett

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet så fort som mulig. Hvis varen er blitt skadet under transport, må du melde dette direkte til oss slik at vi kan finne en løsning. Send oss bilder av varen og emballasjen til post@designparken.com, sammen med ordrenummer og ditt fulle navn. Ta vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen.

MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Dersom varen  har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i  mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid, se punktene over. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Europa-Kommisjonenes klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http//ec.europa.eu/odr

RETUR:
DESIGNPARKEN dekker ikke returkostnaden ved forsendelse. Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Pengene blir tilbakeført på konto når produktet er mottatt. Kjøper er selv ansvarlig for å sende det enten i originalemballasje, eller pakket på en måte som gjør at det kommer sikkert frem.

Retur av produkter sendes til:
DESIGNPARKEN
Vestaveien 25, 1476 Rasta

Produktene er solgt direkte fra:
DESIGNPARKEN AS, Anette Wie
914 903 130 MVA

Fakturaadresse og returadresse:
DESIGNPARKEN
Vestaveien 25, 1476 Rasta